Ana içeriğe atla

Merkezin amaçları şunlardır:

 • Toplumun ve ailenin en önemli yapı taşı olan kadınların refah düzeyini arttırmak,
 • Kadının aile ve toplum içinde saygınlığını korumak,
 • Aynı anda birden çok rol üstlenen kadının ihtiyaç duyduğu eğitim, kültür, hukuk ekonomi ve sağlık alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Kadın ve aile sorunlarına ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve kültürel projeler geliştirmek ve uygulamak,
 • Merkezde görevli personelin mesleki gelişimine katkıda bulunmak,
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora programları başta olmak üzere, ilgili diğer programlardaki teorik ve uygulamalı derslere katkıda bulunmak.

Misyon

 • Kadının her alanda toplumsal yaşama katılımının sağlanmasına ve statüsünün yükseltmesine destek vermek,
 • Kadınların yaşadıkları sorunları araştırarak çözüm önerileri sunmak ve bu konudaki çalışmaları yaygınlaştırmak,
 • Kadınların ihtiyaç duydukları eğitim, kültür, hukuk ekonomi ve sağlık alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Kadın sorunlarına karşı kamuoyunda ve üniversitede bir duyarlılık geliştirmek,
 • Kadın merkezleri, kurumları ve grupları ile işbirliği yapmak,
 • Kadın ve aileye yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kadının her alandaki sorunları ile ilgili projeler üretmek, araştırmalar yapmak, programlar geliştirmek ve kadına yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Vizyon

Kadınları hakları konusunda bilgilendirerek ve bu haklara ulaşmalarını sağlayarak desteklemek, kadınların girişimcilik, liderlik ve yöneticilik vasıflarını geliştirmeye yönelik eğitim/ danışmanlık desteği verilmesi ve deneyim paylaşımı gibi faaliyetlerde bulunmak,  kadın konusunda bilinçlendiren, yönlendiren faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle kadının ekonomik ve sosyal statüsünü yükseltmek ve cinsiyete bağlı sorunların azalmasına katkıda bulunan nitelikli bir merkez olarak tanınmaktır.